Meditasyon ve derin düşünme anlarında Yaratıcımızla sohbet ederken çoğunlukla kendi sözlerimizi kullanırız. Fakat en derinlerdeki duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmede duaların bambaşka bir gücü, etkisi ve güzelliği vardır. Bahai Yazılarında namaz dualarının yanı sıra şifa, bağışlanma, 

 

Tanrı’ya övgü ve şükran, zorluklarda yardım, dünya barışı, çocuklar ve gençler için okunabilen birçok özel dua bulunmaktadır. Sevdiklerimizle paylaşmak veya bireysel olarak yararlanmak için bu dualardan seçilmiş bazılarını Türkçe olarak buradan okuyabilir, dinleyebilir veya bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

“Ey kulum! Allah’a yakın olanlar O’nun ayetlerini güzel bir makamla nasıl okursa aldığın ayetleri sen de öyle oku; oku ki sesindeki tatlılık hem senin ruhunu tutuştursun hem de kalpleri cezbetsin. Her kim odasında yalnızken Allah’ın ayetlerini güzel bir makam ile okursa yayıcı melekler onun ağzından çıkan kelimeleri güzel bir koku gibi etrafa yayar ve temiz yürekleri heyecana getirir. Böyle bir kimse ilk önce bunun etkisini fark etmeyebilir; fakat kendisine lütfedilen inayetin tesiri er geç ruhu üzerinde görülür. Allah’ın zuhurunun sırları, kudret ve hikmet kaynağı olan Kimse’nin iradesiyle işte böyle açıklandı.”
-Bahai Yazıları

Bahailer bireysel ve kolektif olarak güzel bir makamla dua etmenin yanı sıra makamsız veya çeşitli müzik enstrümanlarıyla da dua okumanın yaşamları üzerindeki olumlu etkilerini deneyimlemektedir.

Terennümlü Dualar

Müzikal Enstrüman
Eşliğinde Dualar

Seslendirilmiş Dualar